Ben jij of is jouw organisatie niet tevreden over onze dienstverlening? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We hanteren een laagdrempelige klachtenregeling met als doel het bevorderen van de kwaliteit van onze organisatie en ons programma.

Als je een klacht hebt over één van onze medewerkers of teleurgesteld bent in de kwaliteit van ons programma dan kun je contact opnemen met Nicole van Rijsbergen, directeur van Stichting Onderwijs Avonturen (nicole@onderwijsavonturen.nl). Betreft de klacht de directeur zelf, dan kun je contact opnemen met Simone Bazelmans (simone@onderwijsavonturen.nl). Contact opnemen kan ook via het contactformulier of schriftelijk: Stichting Onderwijs Avonturen, Beerten 3, 5081 AN, Hilvarenbeek.

Wij zullen de klacht serieus, vlot (binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen. We gaan ver om samen tot een passende oplossing te komen. De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij we daar in overleg andere afspraken over maken of redelijkerwijs mogelijk is. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant. Het oordeel van de rechter is voor ons bindend en eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Anonieme klachten zullen we niet in behandeling nemen.

Wij houden een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na de behandeling van de klacht gearchiveerd door onze stichting en tenminste twee jaar na afhandeling bewaard.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom willen we helder en transparant zijn over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan. We vertellen je dan ook graag welke gegevens we van je bewaren en wat wij ermee doen.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Nieuwsbrieven

We sturen je alleen nieuwsbrieven als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Hiervoor hebben we je e-mailadres nodig en je naam zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan is afmelden heel simpel.

Deelname aan de programma’s van Stichting Onderwijs Avonturen

Doet jouw school, klas of team mee aan een Onderwijs Avontuur of een van onze andere programma’s dan hebben we vanzelfsprekend de NAW-gegevens van de school nodig maar ook e-mailadressen van de docenten, (mobiele) telefoonnummers van de deelnemende docenten en/of schoolleiding en/of eventuele andere betrokkenen. Zo kunnen we de juiste mensen uitnodigen voor de diverse bijeenkomsten of vragen om mee te doen aan metingen en onderzoeken.

Bijeenkomsten

We willen graag weten hoeveel mensen er naar onze bijeenkomsten komen, daarom vragen we je om je eerst aan te melden. We vragen je dan om je voor- en achternaam en e-mailadres zodat we je een bevestiging en informatie kunnen sturen. Ook willen we graag weten op welke school je werkt. Daar kunnen we het programma van de bijeenkomst dan op afstemmen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies.

  • Functionele cookies  –  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
  • Analyse cookies  –  We verzamelen geanonimiseerde gegevens over hoeveel bezoekers op de website komen en hoe ze onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij ook onze website ‘elke dag een beetje beter’ maken.
  • Social media cookies  –  Deze cookies zijn nodig om jou de inhoud van onze website via social media te laten delen.

Jouw gegevens blijven van jou

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel of voor de duur zoals deze bij wet bepaald is. Wij respecteren hierbij altijd jouw rechten.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur je verzoek hiervoor naar info@onderwijsavonturen.nl, dan maken wij het voor je in orde.

Stichting Onderwijs Avonturen is aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Dit convenant helpt onderwijsinstellingen om goed om te gaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving, die per 25 mei in werking treedt.

De algemene versie staat gepubliceerd op www.privacyconvenant.nl.

Privacybijsluiter

Verwerkersovereenkomst