Professionalisering

Een onderwijs avontuur is niet alleen avontuurlijk voor leerlingen, ook de leerkracht gaat een behoorlijke uitdaging aan. Gedurende het avontuur houdt hij of zij zich intensief bezig met de vraag:

Hoe haal ik de hoogst mogelijke leeropbrengst uit dit avontuur voor al mijn leerlingen?

Een onderwijsavontuur is geen lesmethode; er zijn geen boeken, werkboekjes of toetsen. De leerkracht is zélf in beweging om de maximale leeropbrengst uit het avontuur te halen. Wij ondersteunen met tips en suggesties op inhoudelijk en didactisch gebied. Zo helpen we leerkrachten bijvoorbeeld om goede eisen te stellen aan het werk van kinderen, om te kiezen voor afwisselende organisatievormen of om in te spelen op talenten van individuele kinderen.

Verdiepingsbijeenkomsten

Tijdens elk avontuur worden een of meerdere bijeenkomsten georganiseerd, daar gaan wij in op alle vragen en uitdagingen van de deelnemende leerkrachten. Zo’n bijeenkomst is ook de plek waar we deelnemende leerkrachten samenbrengen, door samen over de inhoud en de uitvoering te praten groeit het onderwijs avontuur in elke klas. Elke deelnemende klas is uniek, iedere leerkracht ervaart het avontuur anders en zet het anders in. Die uitwisseling van ervaringen en ideeën is enorm waardevol en deelnemers gaan de volgende dag weer met nieuwe energie op avontuur.