Onderwijs via sociale media?

Het contact met de avonturier en de uitwisseling van opdrachten van alle onderwijs avonturen verloopt via sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. Dat is behoorlijk ongewoon, want we weten allemaal; sociale media brengen risico’s met zich mee. Toch kiezen wij er heel bewust voor om dit te doen, we zij er van overtuigd dat dit juist bijdraagt aan de mediawijsheid van leerlingen en leerkrachten. Je leert immers het meest wanneer je iets werkelijk ervaart, pas dan kun je het gesprek aangaan met elkaar. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en precies daarom is het zaak dat leerlingen en leerkrachten mediawijs worden.

Als je met je klas op onderwijs avontuur gaat krijg je diverse tips en handreikingen om heel bewust met de sociale media om te gaan. We geven je advies over privacy-instellingen, over het al dan niet aangaan van vriendschappen en het voeren van een eigentijds media-protocol op je school. In de opdrachten zit regelmatig de vaardigheid mediawijsheid verwerkt, zodat de leerlingen al doende bewuster worden.