De wereld veranderen kunnen wij niet alleen!

Stichting Onderwijs Avonturen heeft een missie:

De ontwikkeling van onderwijs gericht op 21e eeuwse vaardigheden aanjagen; zoveel mogelijk leerkrachten inspireren en motiveren om bewust te werken aan 21e eeuwse vaardigheden én al doende hun kennis en ervaring op dit gebied vergroten.

We zijn erop uit om daadwerkelijk een verandering teweeg te brengen in het Nederlandse onderwijsveld. We willen daarom zoveel mogelijk leerkrachten zelf laten ervaren hoe zinvol en mooi je onderwijs kunt baseren op de realiteit; hoe je op die manier onderwijs maakt dat toekomstbestendig is. Daarom houden we de kosten van avonturen laag en werken we samen met organisaties die onze missie een warm hart toedragen. Alle winst (kennis, ervaring en middelen) investeren we in het ontwikkelen van nieuwe onderwijs avonturen.

Wil jij bijdragen, stimuleren of meedenken?

Om onze missie te bevorderen kunnen we hulp gebruiken; denkkracht, werkkracht en financiële kracht. Waar je dan aan kunt denken?

  • Een goed netwerk dat je graag met ons deelt
  • Jouw kennis en ervaring rond 21ste eeuws onderwijs, ondernemerschap of innovatie
  • Je bent of kent een fantastische nieuwe avonturier
  • Je wilt investeren in 1 of meerdere avonturen
  • Je hebt goede ideeën die onze organisatie kracht kunnen geven