Boordevol 21ste eeuwse vaardigheden

Elk onderwijs avontuur daagt leerlingen uit tot het inzetten van 21ste eeuwse vaardigheden. Niet als losse vaardigheden of oefeningen; leerlingen worden gestimuleerd vaardigheden in te zetten om reguliere leerdoelen te behalen. De opdrachten van onze avonturiers zijn zo samengesteld dat deze altijd meerdere leerdoelen en vaardigheden bevatten. Daarnaast dagen veel opdrachten uit tot het vormen van een bepaalde attitude rond het onderwerp. Een onderwijs avontuur vraagt om een divers en intensief gebruik van sociale media en webtools, door zowel leerlingen als leerkrachten. Daardoor ontstaat geïntegreerde toepassing van vaardigheden; kinderen worden bijvoorbeeld mediawijs door media écht te gebruiken.

Relevant

De kracht van leren door middel van een onderwijs avontuur zit ‘m in de relevantie. In tegenstelling tot het invullen van werkboekjes of het leren voor een toets, voor een cijfer… De avonturier is echt, zijn avontuur is echt én de uitdagingen of hulpvragen van de avonturier zijn echt. Leerlingen dragen, door het uitvoeren van de opdrachten, werkelijk bij aan de reis, het werk of de missie van de avonturier. Hun denkkracht doet er toe, het leren doet er toe.

Vakgebied overstijgend

Elk onderwijs avontuur is anders; een avontuur rondom de wijkagent zal andere leeropbrengsten hebben dan een onderwijsavontuur in het bos. Taal en rekenen hebben in elk avontuur een plek, daarnaast komen doelen uit de vakgebieden wereld-oriëntatie, Engels, kunst & cultuur en burgerschap aan de orde. Een avontuur is niet “kerndoelen dekkend” zo is het ook niet bedoeld; de leerkracht weet voorafgaand aan het avontuur welke doelen d.m.v. het avontuur behaald kunnen worden en schrapt zelf die lessen uit zijn of haar reguliere lesmethodes. Zo maakt hij of zij ook tijd vrij op het lesrooster.

Planmatig

Met een onderwijs avontuur kun je planmatig en heel concreet vormgeven aan 21ste eeuws onderwijs in je klas. De opdrachten van de avonturier zijn behoorlijk vrij, de leerkracht kan zelf (of samen met de kinderen) bepalen hoe aan zo’n opdracht gewerkt wordt. De leerkracht ontvangt bij elke opdracht allerlei suggesties over de aanpak, maar heeft zelf de regie. Wat is op dat moment goed voor welke kinderen? Welke werkvormen en tools zijn handig voor deze groep? Welke (ICT-) middelen zijn beschikbaar? Op welke vaardigheden of doelen moet de nadruk liggen? De leerkracht heeft de vrijheid en de verantwoordelijkheid om hierin het onderwijs passend te maken voor elke leerling.

Participatief

Onderwijs avonturen worden ontwikkeld door Stichting Onderwijs Avonturen in samenwerking met de betrokken avonturier en/of organisatie. Geen enkel avontuur verloopt op dezelfde manier en een zelfde avontuur kan in iedere klas heel anders uitpakken. Alle betrokkenen kunnen invloed uitoefenen op het avontuur; de kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Het avontuur wordt juist versterkt door deze invloed; gastlessen, excursies, onderzoek doen buiten de school of thuis het avontuur volgen. Daarnaast kunnen deelnemende klassen binnen een avontuur ook onderling contact hebben, ervaringen uitwisselen en zelfs samenwerken. 

Onze stamgroep (groep 6-7-8) doet mee aan het project ‘Jan op Zee.’ Vanaf het begin zijn wij heel enthousiast over dit project omdat de opdrachten die kinderen maken betekenisvol zijn. Het zijn geen fictieve opdrachten uit een boek. Dit avontuur is echt gaande en zij zijn er een onderdeel van. De intrinsieke motivatie en de betrokkenheid zijn dan ook heel groot. Het is onvoorstelbaar hoeveel kinderen van elkaar leren en met hoeveel plezier ze met de opdrachten bezig zijn.”  

Nicole BuistLeerkracht OBS De Klimboom - Dronten

“Zo’n project heb je nog nooit gedaan! Het is heel anders leren, je mag veel meer doen. Echt bezig zijn, is veel leuker dan uit een boek leren. Ik vind dat je meer dingen kunt onthouden, omdat het veel leuker is, ook veel creatiever.”

Sam & NoraBS de Akkerwinde - Hooge Mierde